HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnace
Gap
ButtonAkce a koncerty
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo Vám hraje
Gap
ButtonTexty a ukázky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerienové
Gap
ButtonVideoukázky
Gap
ButtonNapsali o nás
Gap

ButtonKniha návštěv
Gap
ButtonZápisník
Gap
ButtonNapište nám
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe stažení
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Valid CSS!

TOPlist
Line Bohuslav Reynek...

* 31. 5. 1892 Petrkov u Havlíčkova Brodu
+ 28. 9. 1971 Petrkov u Havlíčkova Brodu

Básník, překladatel z francouzštiny a němčiny, spolupracovník vydavatele J. Floriana ze Staré Říše, grafik, vydavatel bibliofilií. Celé jeho dílo, vycházející na počátku z expresionismu, je prodchnuto hluboce prožívanou křesťanskou spiritualitou vnímající člověka i přírodu v dimenzích spásy a zavržení.

Životopis

Narodil se v rodině statkáře. Obecnou školu navštěvoval v sousední vsi Svatý Kříž. Když otec statek v Petrkově pronajal a celá rodina se odstěhovala do Jihlavy. Reálku vystudoval v Jihlavě, rok nato jel poprvé do Francie. Na jaře 1926 se v Grenoblu oženil s francouzskou básnířku Suzanne Renaud. Od poloviny dvacátých let do roku 1936, kdy po smrti otce přebírá správu statku, v Petrkově pravidelně tráví zimní půlrok.

Mezi českými spisovateli našel přátele ve F. Halasovi, V. Holanovi a I. Divišovi; z výtvarníků pak v J. Čapkovi, V. Hofmanovi a J. Šerých. Vystavovat začal roku 1929. Bohuslav Reynek - grafikaZa německé okupace byl R. 1943 přinucen pronajmout statek Němcům a v únoru 1944 opustit Petrkov. Přestěhoval se i s rodinou do Staré Říše , kde zůstal až do konce války. Roku 1945 se vrátil do Petrkova a opět hospodařil na statku, který se však 1949 stal součástí Státních statků v Petrkově; jako jejich zemědělský dělník pak pracoval do roku 1957. Poté se až do své smrti věnoval především grafické tvorbě a psaní poezie. Byl pohřben vedle S. Renaudové v hrobě svých rodičů na hřbitově ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

Dílo

Reynek jako básník vstoupil do literatury po 1. světové válce (sbírka Žízně obsahuje verše vzniklé 1912-16) a byl zčásti ovlivněn expresionismem. Ve sbírkách Rybí šupiny, Had na sněhu, Rty a zuby jsou velmi silné motivy smutku, rozpadu a tlení, jež souzní, zejména svou barevností, s poetikou expresionismu. Reynek-křesťan chápe ovšem smutek jako sílu konstruktivní, jako důsledek porušenosti lidského bytí. Jeho spiritualita, hledající často zobecnění v biblických motivech a v liturgii, chce objektivizovat utrpení a smrt jako jedinou cestu k radosti a k Bohu. Po více než desetiletém odmlčení mizí z jeho poezie expresivita výrazu, vše se podřizuje prostotě slova i obrazu; ze smrti-rozpadu se stává smrt-vykupitelka (Setba samot, Pieta). Reynek se soustřeďuje na hledání krásy v nejprostších věcech svého venkovského okolí a v proměnlivé stálosti přírody. Příroda rodné Vysočiny se stává neodmyslitelnou součástí jeho poezie.a vykoupení. Také Reynkova křesťanská spiritualita se oprošťuje od všeho vnějškově liturgického (Podzimní motýli, Sníh na zápraží, Mráz v okně) a koncentruje se do pokorné lásky ke všemu, co žije a trpí. Toto vnitřní oproštění Reynkovy poezie (patrné zejména ve sbírce Odlet vlaštovek) se projevuje i na struktuře jeho veršů: zvyšuje se veršová rytmičnost a zcela mizí žánr básně v próze. Reynekova umělecká cesta je stálým dialogem s Bohem, s člověkem a se sebou samým.

Jako překladatel se orientoval na jazykovou oblast francouzskou a německou. Díky znaleckému vlivu J. Floriana a svým častým návštěvám Francie se stal zasvěceným znalcem francouzské literatury, z níž přetlumočil řadu významných autorů. V oblasti německé literatury byl prvním českým překladatelem expresionistických básníků. Jeho nejzávažnějším překladatelským činem bylo přetlumočení veršů G. Trakla, jež výrazně ovlivnily soudobou českou poezii (F. Halas, V. Závada, J. Zahradníček).

Bibliografie
  • Žízně (sbírka básní 1921)
  • Rybí šupiny (sbírka básní v próze, 1922)
  • Had na sněhu (sbírka básní v próze, 1924)
  • Smutek země (sborník, sbírka básní 1924; oddíly Květná neděle a Smutek země byly otištěny ve Nova et vetera, 1918)
  • Rty a zuby (sbírka básní 1925)
  • Setba samot (sbírka básní 1936)
  • Pieta (sbírka básní 1940)
  • Podzimní motýli (sbírka básní 1946)
  • Podzimní motýli, Sníh na zápraží, Mráz v okně (sbírka básní 1969, ed. I. Diviš)
  • Odlet vlaštovek (sbírka básní, psáno 1969-71) - posmrtně

(Převzato z: http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/Deti/webdeti_soubory/literatura/reynek.htm)


„Rebelství Reynkovo i Zahradníčka spočívá v tom, že ani slůvkem nevpustili do své poezie komunistickou ideologii, což nelze říci o 95% českých básníků. Jistě jsou tu ještě Rotrekl, Slavík, Zb. Havlíček a pár dalších, ale právě oni dva jsou dvě možnost, ,jak si lze svobodu vyvzdorovat, je to duchovní rebelství v pravém slova smyslu...Však za to dostali od režimu své...“

Mirek Kovářík


„B. Reynek dosáhl svým způsobem v sobě a kolem sebe onen prostor mlčení a naslouchání, který Halas pokládá za to největší, čeho může básník dosáhnout. Hleděl na svět bez iluzí, ale nepopřel jeho hloubku a výšku, proklestil si cestu k jeho základům, k jeho tajemstvím, k jeho pramenům. Odposlouchal od skromných, pokorných a tichých věcí svého dvora a svých polí, svých luk a svých lesů pramelodii a prarytmus stvoření. Obejmul svět svou vírou a jejími obrazy semknul do náručí Boží lásky veškerou bolest a tápání, veškeré bloudění a putování lidského srdce. Vydoloval dost zlata z řečiště svých plynoucích dní; svým básnickým slovem a hlavně svou vírou dovedl pak vtisknout obraz věčnosti do časnosti své existence a mohl tak ukládat vše jako vzácné mince do pokladnice své básnické zralosti.“

Karel Vrána: Bohuslav Reynek – básník křesťanské naděje,
sborník Slovo a naděje, Řím, Křesťanská akademie 1978


„Reynek patří k vzácným umělcům, jimž křesťanství nepřerostlo v ideologii.“

Vladimír JustlNávrat na předchozí stránku / hlavní stránku
Dnes je pondělí 21.8.
svátek má Johana

Naši podporovatelé:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz
Spřátelené weby :)
Img
www.philcollinsrevival.cz

Ikonky na Vaše stránky...
Kapela HUKL
Více na stránce Ke stažení
Předchozí ankety...